INVESTIČNÍ NÁSTROJE

Pro správu majetku využívám nástroje fondového charakteru, jako jsou ETF fondy, otevřené podílové fondy, fondy kvalifikovaných investorů a svěřenské fondy, dále také digitální aktivum bitcoin a investiční nemovitosti. Vždy je to mix individuálně šitý na míru každému investorovi s velkým důrazem na diverzifikaci.

ETF (exchange trade funds)

Burzovně obchodovaný fond, který se chová podobně jako akcie. Nákup probíhá na burze cenných papírů a většinou vlastníte koš akcií, dluhopisů či jiných podkladových aktiv. Tímto získáváte vysokou diverzifikaci (až tisíce titulů), likviditu a nízkou nákladovost. Nejčastěji využívám pasivní indexové fondy – myšlenka, která je podložena výsledky je taková, že pasivní správa (světové indexy S&P 500, MSCI World, Nasdaq ,..) ve většině případů dlouhodobě poráží aktivní správu (portfolio manažery aktivně spravovaných fondů) a to při zahrnutí času a poplatků.

FKI (fondy kvalifikovaných investorů)

Fondy kolektivního investování, které umožňují kvalifikovaným investorům podílet se na unikátních investičních strategií. V ČR zde máme přes 300 fondů tohoto typu. Po hloubkové analýze využívám okolo 10 fondů, které mají odlišné investiční strategie. Od investic do nemovitostí přes pohledávkový byznys (zajištěný/nezajištěný), stock picking, private equity až po investice do udržitelnosti vodovodního hospodářství. Většinou jde o tržně neutrální aktiva. Důležitým faktorem pro výběr jednotlivých fondů je jejich znalost byznys plánu a osobní kontakt se zakladateli.

OPF (otevřené podílové fondy)

Nejběžnější typ fondové struktury v ČR. Typickým znakem je aktivní správa – tedy portfolio manažer vybírající jednotlivé typy aktiv, které jsou podle něj ta pravá. Základním předpokladem pro využívání aktivně spravovaného fondu je jeho výkonnost, která by měla překonávat svůj benchmark, tedy průměr trhu.

BTC (Bitcoin)

Fenomén posledních let, ke kterému je potřeba přistupovat s opatrností, ale také určitou pozorností. Jeho největšími výhodami jsou vzácnost (omezené množství) a lety prověřený systém…Tento druh aktiv by měl byt součástí klientských portfolií. Většinou se bavíme o podílu maximálně do 5 až 7 % investičního majetku. Nejdůležitějším kritériem je fyzické vlastnictví ve své hardwarové peněžence.

SF (svěřenský fond)

Je forma správy majetku, který je vyčleněn, “nemá majitele” a je bez právní subjektivity. Takové majetkové uspořádání, kdy vyčleněný majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo jej do svěřenského fondu vložil, a stává se tak majetkem bez vlastníka a to při zachování plné anonymity. Zakladatel fondu si vybere správce, který má povinnost o majetek pečovat. Nárok na prospěch z takto vyčleněného majetku má výhradně určený benecifient. To vše v souladu s konkrétními podmínkami zapsanými do statutu fondu.

Investiční nemovitost

Nemovitosti, budovy, domy či byty můžou být investičním aktivem. Máme zde dvě možnosti výnosu – zvyšující se hodnota (cena nemovitosti) a pravidelný měsíční příjem (inkasované nájemné). Nejzajímavější však na tomto investičním nástroji je možnost využití finanční páky – cizích zdrojů z hypotéky. Výsledkem poté může být více nemovitostí nebo nemovitost v kombinaci s jinými investičními nástroji.

Přejít nahoru